Учешће на осталим облицима стручног усавршавања

Стручно усавршавање у установи

  • Интерно стручно усавршавање у школској 2018/2019. години (стр. 1 и 2)

Стручно усавршавање ван установе

  • Основе дигиталног маркетинга – 40 сати, 16. 08. 2022. Google Дигитална Гаража (сертификат)
  • Асертивни тренингискуствени курс у трајању од 16ч; 06. 4. 2022. Нови Сад (сертификат)