Учешће на акредитованим програмима

 • Усавршавање комуникацијске компетентности; 30.11.2022; 8 бодова; сертификат
 • Project Based Learning in the Classroom; Рејкјавик, Исланд 06 – 12. новембар 2022. (organized by Smart Teachers Play More); 30 сати; сертификат; Еuropass
 • eTwinning Online Annual Conference; 20 – 22. октобар 2022. 10 сати; сертификат
 • Проблеми у понашању ученика у школском окружењу; 18. 10. 2022; 8 бодова
 • стручни скуп eTwinning национална конференцијаИнклузија у новој образовној стварности„; Београд 23. 09. 2022; 16 бодова; сертификат
 • Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења; 03.11.2021; 24 бода
 • Индивидуални образовни план – корак у пракси; 13. 12. 2021; 8 бодова
 • Формативно оцењивања и његова примена у дигиталном окружењу; 05.10.2021; 12 бодова
 • Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању; онлајн, 24. 05. 2021; 16 бодова
 • Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала; 19.05.2021; 19,5 бодова
 • Интерактивне табле у настави; 28.11 – 29. 11. 2020; 16 бодова
 • Нови програми грађанског васпитања оријентисани на исходе и компетенције; Нови Сад, 22.11.2019; 16 бодова