Биографија

Лични подаци

Име и презиме: Маријана Тешић

Датум рођења : 31. 08. 1989.

Радно искуство

 • СТШ „Милева Марић“, Тител (21. 01. 2020 – у току) – наставник српског језика и књижевности
 • ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад (07. 10. 2019 – 31. 08. 2021) – наставник грађанског васпитања
 • ОШ „Ђура Даничић“, Нови Сад (09. 10. 2019 – 18. 10. 2019) – наставник српског језика и књижевности (замена)
 • ОШ „Светозар Милетић“, Тител (01. 09. 2018 – 31. 08. 2019) – наставник српског језика и књижевности
 • СТШ „Милева Марић“, Тител (28. 11. 2018 – 26. 04. 2019) – наставник српског језика и књижевности
 • ОШ „Исидора Секулић“, Шајкаш (01. 04. 2017 – 30. 04. 2018) – приправник-стажиста на радном месту „наставник српског језика и књижевности

Образовање

 • Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
  Комуникологија – мастер академске студије (2021 – у току)
 • Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
  Мастер професор језика и књижевности – мастер академске студије (2013 – 2016)
 • Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
  Дипломирани филолог србиста – основне академске студије (2008 – 2013)
 • Средња техничка школа „Милева Марић“, Тител
  Економски техничар (2004 – 2008)

Вештине/ остало

Дигиталне компетенције

 • MS Office
 • LMS (Moodle, Prezi, PowToon, Kahoot, Sutori, Socrativ i dr.)
 • WordPress
 • Програмски језици (HTML, CSS, RUBY)
 • web дизајн (сертификат)

Страни језик
Енглески језик (средњи ниво – Б1)

Испит за лиценцу
Положен 08. октобра 2018. (сертификат)

Друштвене мреже и контакт

Мејл адреса: tesic.marijana@gmail.com